Nowy Paryż Etap II i III

23.04.2020

Etap II i Etap III z wyższej perspektywy.
Budowy przebiegają zgodnie z planem.
W przyszłym tygodniu przekazujemy klucze do kolejnych domów z II Etapu.
Aktualna oferta dostępna na stronie inwestycji: www.nowyparyz.pl