Z dziennika budowy osiedla Na Skałce

11.04.2019

Budowa Osiedla Na Skałce przebiega zgodnie z harmonogramem. 
Obecnie murujemy ścianki działowe, wykonujemy dachy oraz rozpoczynamy ocieplanie poszczególnych budynków.

Planowany termin oddania domów do użytku to IV kwartał 2019 r.

Zapraszamy do kontaktu z opiekunem inwestycji:
Joanna Plesińska
t: 668 315 553
e: naskalce@xenakis.pl

www.naskalce.pl