Złota Statuetka "Przedsiębiorstwa Fair Play"

27.11.2019

Nieprzerwanie od pięciu lat Xenakis Development jest laureatem Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, przyznawanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. W tym roku oprócz certyfikatu, uhonorowano nas dodatkowo Złotą Statuetką. Uroczystość finałowa XXII edycji Programu odbyła się w Warszawie, w EXPO XXI, 22 listopada 2019 roku.
Nagrodę odebrał Prezes Zarządu – Tomasz Poloczek. 


Złotą statuetkę otrzymują firmy, które nieprzerwanie przez pięć lat biorą udział w programie, poddają się szczegółowej i wszechstronnej ocenie audytorów programu i każdorazowo otrzymują tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dla naszej firmy przede wszystkim wielka satysfakcja. Potwierdza naszą przynależność do grupy firm kierujących się zasadami rzetelności i uczciwości.