Budownictwo i rozwój regionu 
to nasza pasja.

O NAS

Specjalizujemy się w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, którego starannie przemyślana architektura wychodzi naprzeciw panującym trendom.
Wyznacznikiem naszych inwestycji jest niska zabudowa i zapewnienie każdemu mieszkańcowi przestrzeni w postaci ogródka lub tarasu.
Realizujemy własne kompleksowe projekty, które powstają pod czujnym okiem doświadczonych architektów i inżynierów. Realizując marzenia Klientów
o własnym mieszkaniu przykładamy szczególną wagę do każdego etapu budowy aby finalnie przekazać produkt najwyższej jakości. 
Nasze inwestycje wyróżnia ponadczasowa estetyka, funkcjonalność i doskonała lokalizacja, w której zieleń jest nieodłącznym elementem architektury.

Działalność naszej Spółki obejmuje całość procesu deweloperskiego:

 

GRUNT TO GRUNT

Inwestycję zaczynamy od zlokalizowania i pozyskania atrakcyjnych gruntów pod budowę.

`

PROJEKTOWANIE

Współpracujemy z renomowanymi biurami architektonicznymi opracowując nietuzinkowe projekty.

 

DOKUMENTACJA

Dokumentujemy projekt zgodnie z wymogami prawa oraz załatwiamy wszelkie stosowne pozwolenia.

NADZÓR

Czuwamy nad inwestycją i kontrolujemy jakość aż do przekazania kluczy nowym właścicielom.

 


Nagrody 

             

 


Zielone Osiedle
Podczas uroczystej gali Housemarket Forum Silesia 2018 nagrodzono najciekawsze projekty mieszkaniowe zrealizowane na Śląsku w 2017 roku. 16.02.2018 roku, w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, zostały wręczone zwycięskie statuetki. 
Osiedle Nowy Paryż zajęło pierwsze miejsce w kategorii Zielone Osiedle.

Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP, która za ideę przyjęła nagrodzenie projektów budowanych pod potrzeby klientów, funkcjonalnych, wybudowanych z materiałów wysokiej jakości dobrze komponujących się z otoczeniem. 

             


Inwestycja Roku
24-25.02.2018 roku odbyły się Śląskie Targi Nieruchomości w Chorzowie, których byliśmy Partnerem. 
Organizatorzy targów docenili naszą inwestycję Nowy Paryż, nadając jej tytuł: Inwestycja Roku 2018. 

Ślą­skie Targi Nie­ru­cho­mo­ści sku­piają wyłącz­nie inwe­sty­cje miesz­ka­niowe z woje­wódz­twa Ślą­skiego. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w wybra­nej loka­li­za­cji. Targom tym towarzyszy zawsze kameralna atmosfera, atrakcyjne ceny nieruchomości i mnóstwo atrakcji targowych, jak spis inwestycji mieszkaniowych, kącik malucha, bezpłatne porady doradców finansowych i prawnych oraz kawiarnia targowa. 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego nasze inwestycje, zarówno te zrealizowane jak i te w trakcie realizacji: